نام و نام خانوادگی : امین کشاورزی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری
مرتبه علمی : مربی
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه : کامپیوتر
پست الکترونیک : --
آدرس صفحه ی خانگی : http://faculties.miau.ac.ir/keshavarzi
دریافت رزومه
سوابق تحصیلی

tt

seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 1 از 1 مورد
زمینه های آموزشی مورد علاقه
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
آشنایی با زبان های خارجی
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
سوابق مدیریتی و اجرایی
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
طرح های درون دانشگاهی
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
طرح های برون دانشگاهی
t1394-06-23 12:00:00 صبحt
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 1 از 1 مورد
مقالات درج شده در مجلات داخلی
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
مقالات درج شده در مجلات ISI
مقالات درج شده در مجلات غیر ISI
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
جزوات درسی
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
کتاب ها
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
کنفرانس ها
پایان نامه
هیئت تحریریه ونشریات
کارگاه های تخصصی
سطح جوایز
تسلط در ادوار تخصصی کوتاه مدت
عنوان طرح
شرکت های دانش بنیان
سخنرانی ها
1394-06-24 12:00:00 صبح t استاد
1393-11-12 12:00:00 صبح01:00:00ارتقاء سطح فکری جامعهدانشگاه ازاد اسلامی مرودشتدانشجو
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 2 از 2 مورد
عضویت در انجمن ها
دوره های فرهنگی
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
سایر دوره های فرهنگی
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
برنامه هفتگی
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
تقویم
21393-11-13 12:00:00 صبح1393-11-15 12:00:00 صبح
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 1 از 1 مورد
فایل ها
seek-warrow-w
 • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانیهیچ گزینه ای برای نمایش وجود ندارد
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به امین کشاورزی می باشد.