لیست اساتید
برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید
پگاهتاجرعلم اطلاعات و دانش شناسیptajer.miau@gmail.com
مرضیه یاری زنگنهعلم اطلاعات و دانش شناسیmyzanganeh@yahoo.com
seek-warrow-w
  • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 2 از 2 مورد
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت می باشد.