لیست اساتید
برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید
احمدامیرعضدیاقتصاد و مدیریتamirazodi@miau.ac.ir
سید حسینذولنوراقتصاد و مدیریتszonnoor@yahoo.com
شراره مجدزاده طباطباییاقتصاد و مدیریتmajdtaba2002@yahoo.com
seek-warrow-w
  • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 3 از 3 مورد
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت می باشد.