لیست اساتید
برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید
علی رضا جعفری زندباستان شناسیjafari_zand@yahoo.com
نوروز رجبیباستان شناسیnewday1005@yahoo.com
فریدهشیرانیباستان شناسیfaride.shirani@yahoo.com
طاهره عزیزی پورباستان شناسیtazizipoor@yahoo.com
seek-warrow-w
  • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 4 از 4 مورد
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت می باشد.