لیست اساتید
برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید
معصومهبن شمسزبانهای خارجیmbenshams@yahoo.com
معصومه خدادادزبانهای خارجیfariba_khodadad@yahoo.com
زهرا رستگار حقیقی شیرازیزبانهای خارجیzrastegar@gmail.com
لیلاصابریزبانهای خارجیwww.saberi500&yahoo,com
فرحنازعابدینیزبانهای خارجیfarahnaz117@yahoo.com
مرجانمهرپورزبانهای خارجیmehrmarjan@yahoo.com
ریحانهنجفیزبانهای خارجیreyhane.najafi@yahoo.com
حجت الهیمینیزبانهای خارجیarashyamini@yahoo.com
seek-warrow-w
  • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 8 از 8 مورد
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت می باشد.