لیست اساتید
برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید
لیلا پناهی جغرافیا و برنامه ریزی شهریle_panahi@yahoo.com
محمد رضا رضاییجغرافیا و برنامه ریزی شهریrezaeimohammadrezazo@yahoo.com
علیشکورجغرافیا و برنامه ریزی شهریAlishakoor52@yahoo.com
علیشمس الدینیجغرافیا و برنامه ریزی شهریali.shamsoddini@yahoo.com
seek-warrow-w
  • 1
صفحهاز 1arrow-eseek-eبازخوانی1 تا 4 از 4 مورد
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت می باشد.